"Pelle" Krigskatt med tillhörande riddarrustning.

Don't believe everything you read on the internet

Abraham Lincoln

Silverhöken

Knappt influgen. 99% rostfri bvsa